Album

  • Preteksta ornatu

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Buczacz. fara łacińska."; "906/A"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Portret Catherine Engelhart z córką

    Na kartonie: adnotacja piórem: "Nieśwież"; adnotacja ołówkiem: "Catherine Engelhart – 1o voto Skawińsky 2o Litte – et sa fille [...] de Bagration [?]". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna " ...
  • Elewacja kolegium

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
All images
X
Loading