Album

  • Rysunek i pomiary strzelnicy w murze kościelnym, wykonane w r. 1925

    Na kartonie verso: adnotacje ołówkiem: "Brzeżany. Kościół farny. Strzelnica. 5193."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Figura św. Antoniego Padewskiego przy dawnym klasztorze franciszkanów

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK18 Lwów V.1.2. 008. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Carskie wrota

    Na kartonie adnotacja piórem: "Sądowa Wisznia". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 6564 (piórem); adnotacja piórem: "Wrota carskie w cerkwi. Sadowa Wiśnia pow. ...
All images
X
Loading