Album

  • Sfinks w parku pałacowym

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000282”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Białystok. / Park Branickich / Sfinks lewy.”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI ...
  • Widok na dziedziniec

    Recto odbitki: retusze. Verso odbitki: pieczęć „Fot. inż. arch. Wł. Paszkowski”; adnotacja kredką „547”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000256”, [wymazana] „Białystok”, [ ...
  • Ołtarz mariacki, awers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zmartwychwstania (figury)

All images
X
Loading