Album

  • Wnętrze, widok w stronę ołtarza głównego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ PD 000003. Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 001055”, [wymazana] „Częstochowa”. Verso kartonu: pieczę ...
  • Widok z lotu ptaka od południowego zachodu

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009255”. Verso tektury: adnotacje flamastrem: „TRZEBNICA, WIDOK KLASZTORU Z LOTU / PTAKA / FOT. S. W. SADOWSKI, 1960”, „IHS”; adnotacje ...
  • Opłakiwanie Chrystusa

All images
X
Loading