Album

  • Ruiny zamku, fragment

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków”; pieczęć „Archiwum Konserwatora”; pieczęć „Nr ...” wy ...
  • Klatka schodowa

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001968”. Verso kartonu: pieczęć „ZAKŁAD ART. FOTOGRAFICZNY / A. PAWLIKOWSKIEGO / KRAKÓW SŁAWKOWSKA 27.”; pieczęć „Zastrzega się p ...
  • Modlitwa w Ogrojcu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 012641. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
All images
X
Loading