Album

  • Portal główny, archiwolta i tympanon

    Recto kartonu: adnotacje kredką: „15 cm 3 mm [poprawiona na „15 1/2 cm”]”, „str. 30' / ilustr. 18.”, „Rzeźbiony wałek archiwolty.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 018180” ...
  • Dworek

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja: „Z.S.A. 582. BRZEŻANY. DWOREK W UL. RAJSKIEJ." Recto kartonu: adnotacja atramentem „Brzeżany”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 016499”. Verso kar ...
  • Kaplica św. Anny, figura św. Anny Samotrzeć, odwrocie

    Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW ART. FOTOGRAF KRAKÓW SMOLEŃSK 9 Serja... No... Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone”; pieczęć „Institut für Deutsche Ostarbeit KUNSTGESCHICHTE. ...
All images
X
Loading