Album

  • Kościół par. św. Erazma, widok ogólny

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] "IHSUJ P 000094", "woj. KRAKÓW / pow. WADOWICE / miejsc. BARWAŁD", "foto 1951", "Kościół paraf p.w. 1) Wniebowz. N.M.P. / 2) św. Erazma / Widok kośc ...
  • Figury posłów szwedzkich na fasadzie

    Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Fot. Prac. Fotogr. Bibl. Jag. / Repr. wg »Pam. Sandom.« I,”, „Rycina przedstawiająca nieistniejące posągi posłów szwedzkich z fasady pałacu biskupó ...
  • Portal do zakrystii

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 007041. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Potok Wielki”, [pod odbitkami] „1”, „2”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007040”, „IHSUJ P 007 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading