Album

  • Elewacja południowa

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „IGOŁOMIA”; adnotacja kredką „XXIV D”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002386”, [wymazana] „Igołomja [!]”, „X 10”; ołówkiem linie ka ...
  • Cerkiew św. Jana Jałmużnika

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018494”, „1)”, [wymazana] „Widok [...] / w Zahajcach Małych”, „Zahajce Małe / pow. Krzemieniecki / woj. Wołyńskie / Cerkiew praw ...
  • Widok kopuły

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona pieczęcią i ołówkiem: [Fot. repr.] „Fot. Jerzy Langda”, [Rok] „1964”; adnotacja ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading