Album

  • Tablice ze scenami z Nowego Testamentu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 000168. Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 000166. Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „6651”. Recto kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI ...
  • Fasada, widok od południowego zachodu

    Recto odbitki: wydrapana adnotacja „I”. Recto kartonu: pieczęć „X. A. BRYKCZYŃSKI”; pieczęć „Wydano do reprodukcyi dnia [dopisek atramentem „14/III 901.”] o g. ... / z RED. TYG. ILL ...
  • Stuła z kościoła św. Mikołaja w Krakowie, fragment

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 015742”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading