Album

  • Gobelin

    Na kartonie adnotacje piórem: "Gobelin tkany w Horochowie. Własność pp. Ant. Jaroszyńskich z Dzygówki."; "Dzygów"; linijki kadrowania do druku (ołówkiem). Na kartonie verso: adnotacja piórem ...
  • Fryz ze znakami zodiaku na fasadzie kamienicy nr 23 (Rak i Strzelec)

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1330 w PIS. [1 dublet] ...
  • Świecznik

    Na kliszy przy prawej krawędzi adnotacja: "Z. S. A. 854. MAKOWA (DOBROMIL) ŚWIECZNIK DREWN. Z CERKW. ŚW. JANA CHRZCIC. FW." Na kartonie adnotacja piórem: "Makowa". ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading