Album

  • Widok od południa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002428. Verso odbitki: adnotacje atramentem: „Ruiny Kościoła Św. Idziego / w Inowłodzu / na wysokiem wzgórzu nad Pilicą. Z zam- / ku nic sie nie ...
  • Nagrobek biskupa Benedykta Izdbieńskiego, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007063”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Poznań”, „Katedra – fragment nagrobka / bpa Izdbieńskiego (+1553) / J. Michałowicz z ...
  • Ościeże portalu na podwórzu jednej z kamienic, fragment

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „25”; adnotacje ołówkiem: „Zdewastowany portal średniow / Rynek podwórze”, [sygn.] „IHSUJ P 011378”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading