Album

  • Dekoracja sklepienia prezbiterium

    Verso odbitki: pieczęć „Fot. Witalis Wolny”; pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona ołówkiem: [Nr inw. neg.] „73009”; adnotacje ołów ...
  • Ołtarz główny, Trójca Św.

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 008093, IHSUJ P 008094. Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / Warszawa, ul. Długa Nr 26/28 / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” ...
  • Ornat

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014389. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Ornaty zielone haftowane 1 / w. XVII / (nr inw. klasztornego [monogram „TS”] 154)”, „Kraków / K ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading