Album

  • Kolumna z figurą św. Krzysztofa na dziedzińcu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017543. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017544”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Widok od północnego zachodu

  • Kraków, kościół Mariacki, figura Matki Boskiej w kluczu okna prezbiterium (odlew)

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012852”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków Madona [!] wśród aniołów fragment K. M.)”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading