Album

  • Arkady przęseł nawy południowej

    Verso odbitki: pieczęć „KOŁO HISTORYKÓW SZTUKI / S.U.W.”; adnotacje ołówkiem: „Z wycieczki Seminarjum Historji / Sztuki Uniw. Warsz. / Jędrzejów – wojew. kieleckie / kościół pocyste ...
  • Bramka w murze wokół kościoła

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006294, IHSUJ P 006295. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006296”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Skrzynia w komnacie w zamku średnim

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006035. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006034”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading