Album

  • Wnętrze nawy, widok w stronę chóru muzycznego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001536, IHSUJ P 001538, IHSUJ P 001540. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001539”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „46”; ...
  • Sala neogotycka

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009378, IHSUJ P 009379. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009377”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Ołtarz mariacki, lewe nieruchome skrzydło ołtarzowe, kwatera ze sceną Spotkania przy Złotej Bramie i Zwiastowania Joachimowi (Zwiastowanie Joachimowi)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013118. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 013119”, „1656”. Verso kartonu: adnotacja ołówkiem „N. P. M.”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading