Album

  • Widok od północnego wschodu

    Verso odbitki: pieczęć „Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach / Wydział Kultury / Wojew. Konserwator / Zabytków”; adnotacja atramentem „3292 a”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] ...
  • Stolik

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „[sygn.] „IHSUJ P 004601”, „Lisko / Zamek”, „barokowe”. ...
  • Krużganki, portret bpa Jana Chojeńskiego

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014542”; naklejona papierowa nalepka z pieczęcią „FOTO: © ADAM RZEPECKI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading