Album

  • Prospekt organowy

    Verso odbitki: adnotacja atramentem „16”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013807”; ołówkiem linie kadrowania i strzałka. ...
  • Fasada, fragment

    Odbitka z tego samego negatywu i na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 011567. Verso kartonu: pieczęć trójkątna „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „Katedra”; naklejona etykieta ...
  • Dworek Pod Pawiem (d. nr 35), ryzalit portalu

    Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Dworek pod Pawiem, ul. Kościuszki (nieistniejący)”, „Kraków 482 [?] Fasada dworku pod Pawia”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading