Album

  • Sklepienie nad chórem muzycznym z dekoracją stiukową i freskową

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Brzeżany. Sklepienie kaplicy zamkowej."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Relief z fasady domu przy ul Czackiego 4

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Neg. nr 1308 w PIS. [1 dublet] ...
  • Figura Archanioła Gabriela

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Muzeum Pokuckie w Stanisławowie"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading