Album

  • Dziedziniec

    Verso kartonu: pieczęć „ZAKŁAD ART. FOTOGRAFICZNY / A. PAWLIKOWSKIEGO / KRAKÓW SŁAWKOWSKA 27.”; pieczęć „Zastrzega się prawo reprodukcji!!! / A. PAWLIKOWSKI – KRAKÓW”; adnotacje oł ...
  • Epitafium Joanny Marii z Krasińskich Noskowskiej

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Krasne.”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 003957”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „40”; naklejona etyki ...
  • Model zabudowy tzw. Ściany Wschodniej

    Verso odbitki: adnotacja kredką „1126”; adnotacje ołówkiem: „Ryc. 169. Model zabudowy wschodniej / strony ul. Marszałkowskiej w Warszawie (Zbig- / niew Karpiński); r. 1960. Realizowany 1964 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading