Album

  • Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Gromnicznej

  • Kaplica św. Floriana

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001599, IHSUJ P 001601. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001600”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Prezbiterium, widok od południowego wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001507 – IHSUJ P 001509. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001506”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUK ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading