Album

  • Cerkiew pobazyliańska

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004996”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Lublin / Ulica Ruska / Cerkiew”, „31”, „[...]asiński / 1927 r”; naklejona etykieta ...
  • Karczma

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004251”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Krzywaczka / Karczma”, „20”, „[...]epszy 1919 r”; naklejona etykieta „INSTYTUT HIS ...
  • Nagrobek patriarchy Armenii Stefana V Salmastesi

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017534. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017535”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading