Album

  • Antependium z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy i tabernakulum ołtarza głównego

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Buczacz. Kościół parafialny. Antependium i cyborium."; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Wieża

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK11 Kamieniec Podolski 036. Na zdjęciu u dołu adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie adnotacja piórem: "Kamieniec Podolski". Na kartonie verso: pieczęć ...
  • Elewacja frontowa z bramą wjazdową

    Na kartonie adnotacja piórem: "Świrz Zamek od strony parku". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading