Album

  • Ratusz (dawny klasztor dominikanów)

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bełz. Kościół parafialny"; "965/4"(?); naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne ...
  • Kościół parafialny (d. dominikanów), widok od prezbiterium

    Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bełz. Kościół parafialny. fund. w r. 1394, odn. przez Zygm Aug w 1554" ...
  • Fasada, fragment

    Na jednym kartonie z sygn. OTPK01 Bełz008 Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Bełz"; naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading