Album

  • Portal kruchty zachodniej, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001462”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Frombork / Detal portalu wejściowego / fot. Dr. Janusz Pagaczewski / IX.1953”; naklejona ety ...
  • Wolbórz, pałac biskupów kujawskich, detale architektoniczne

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 010635”. Verso tektury: adnotacje flamastrem: „WOLBÓRZ, PAŁAC BISKUPI, RYS. DOK. / GZYMS GŁÓWNY I PILASTER”, „IHS”. ...
  • Skrzydła z Żywca, fragment

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Skrzydła z Żywca / św. Mikołaj / Kraków, Muzeum Narodowe / ok 1460”, [sygn.] „IHSUJ P 015327”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading