Album

  • Ambona

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 002932”, „Wzmocnić przy trawieniu prawy dolny narożnik / Sz”; ołówkiem linie kadrowania i strzałki z adnotacjami: „8.4 cm”, „6. ...
  • Ołtarz boczny

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Szydłów”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 008719”, „11”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; pieczęć „A”; adnotacja atra ...
  • Most na Wilence

    Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 018395, IHSUJ P 018397. Recto odbitki: z negatywu adnotacja „J. CZECHOWICZ”; sucha pieczęć [cyrylicą] „J. CZECHOWICZ”; adnotacja ołówkiem „954”. Rec ...
Wszystkie zdjęcia




X
Loading