Album

  • Mur

  • Dziedziniec arkadowy, narożnik północno-wschodni

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 016090, IHSUJ P 016091. Recto odbitki: adnotacje z negatywu: „1896.”, „94. Dziedziniec Zamku Krakowskiego”. Recto kartonu: adnotacja ołówkiem ...
  • Elewacja południowa prezbiterium

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Kraków Kościół Maryacki”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012774”. Verso kartonu: pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSK ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading