Album

  • Fasada

    Verso odbitki: pieczęć „Bei Veröffentlichung dieser / Aufnahme ist hinzuzufügen: / Archiv Prop. Abtlg. Lublin”; pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”. Recto kar ...
  • Ornaty

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009371, IHSUJ P 009372. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009373”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „618”, „5”; nakle ...
  • Sala na parterze, zwornik z przedstawieniem klejnotu herbu Orzeł Biały

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA” wypełniona długopisem: [Nr inw. neg.] „22070”, [Fot. repr.] „St. Kolowca”; adnotacja długopis ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading