Album

  • Ołtarz główny

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 005131, IHSUJ P 005133, IHSUJ P 005134. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005132”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTO ...
  • Reprodukcje fotografii ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

    Pięć odbitek stykowych z ośmiu klatek negatywu. Recto odbitek: adnotacje z negatywów: „3[...] 266 30 A”, „3[...] 275 39 A”, „39 A 247”, „1[...] 257 11 A”, „3[...] 271 38 A”, 3[ ...
  • Nagrobek rodziny Montelupich

    Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO”; adnotacja atramentem „ ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading