Album

  • Nagrobek Barbary z Rożnowa Tarnowskiej

    Recto odbitki: adnotacja atramentem [nr inw.] „3507.”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 008874”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU ...
  • Tzw. poliptyk olkuski, Prezentacja Marii w Świątyni

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006460, IHSUJ P 006461, IHSUJ P 006462, IHSUJ P 006463. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006459”. Verso tektury: naklejona etyki ...
  • Ołtarz mariacki, awers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Bożego Narodzenia (Maria)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013038. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 03040”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muz. Przemysłowe”. Pub ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading