• Fasada

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Widok baszty od dziedzińca

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK36 Stare Sioło 008. Na kartonie verso: adnotacja ołówkiem: "Stare Sioło / Zamek"; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Wieża

    Na zdjęciu u dołu nr inw. 5845 (piórem) i adnotacja piórem: "Wieża od wschodu". Na kartonie adnotacje piórem: "Wilno". Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; nr inw. 5845 ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading