Album

  • Fasada ze śladami ostrzału

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. OTPK02 Bołszowce 003. Na kartonie verso adnotacje ołówkiem: "Rohatyn"; "Kościół w Bołszowcach koło Rohatyna"; naklejona etykieta ZHS Archiwum Fotograficzne. ...
  • Malowidła na sklepieniu

    Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
  • Baszta w północno - wschodnim narożniku murów

    Na zdjęciu w prawym dolnym rogu odciśnięty stempel "ZAKŁAD ARCHITEKTURY POLSKIEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ". Na odwrociu zdjęcia: pieczęć "ZBIÓR FOTOGRAFIJ ZAKŁADU ARCHITEKTURY POLSKIEJ POLIT ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading