Album

  • Lichtarze

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] "IHSUJ P 000086". Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „2938”, "Baranów"; naklejona etykieta "INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ...
  • Ambona

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011000”. ...
  • Fryz na elewacji wieży północnej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006196”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading