Album

  • Ołtarz boczny fundacji Anny Paszkowicowej z obrazem św. Anny Samotrzeć

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja „7107[?] BRZOZÓW” [w odbiciu lustrzanym]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000672”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Brzozów” ...
  • Salon niebieski

  • Portret hetmana Michała Józefa Massalskiego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 018617. Recto kartonu: adnotacje atramentem: „Dzików Zbiory hr. Tarnowskich”, „Marceli / Bacciarelli / Rysunek do portretu hetmana Massalskiego. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading