• Płyta nagrobna Stanisława z Żółkwi

    naklejona fiszka ZHS UJ Archiwum Fotograficzne. Nr neg. 1211 w PIS. [1 dublet] ...
  • Widok wnętrza w stronę chóru muzycznego

  • Widok miasta i zamku

    Na kartonie adnotacje piórem: "Zawałów"; "Widok rynku z zamkiem w głębi." Na kartonie verso: pieczęć trójkątna "ZHS UNIW. JAGIELL."; naklejona fiszka IHS UJ Archiwum Fotograficzne. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading