Album

  • Widok od wschodu

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007462, IHSUJ P 007463. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007461”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Grupa rzeźbiarska przed fasadą

    Recto odbitki: z negatywu adnotacja [nieczytelna]. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017273”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELL ...
  • Nagrobek Kallimacha

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 014243, IHSUJ P 014246 i IHSUJ P 014247. Recto odbitki: adnotacje z negatywu: „82. Pomnik Filipa Kalimacha w kościele XX. Dominikanów.”, „I. Kri ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading