Album

  • Oblężenie Malborka w 1460 roku, fragment

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „rerep. [?] z publ. / [nieczytelne]”; adnotacja kredką „83”; adnotacje ołówkiem: „Ryc. [przekreślone: „247”, dopisek kredką „254”, dopisek o ...
  • Widok od południa

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014972”. Verso tektury: adnotacje flamastrem: „KRAKÓW, KOŚCIÓŁ PIJARÓW / WIDOK Z UL. ŚW. JANA”, „IHS”. ...
  • Widok wnętrza nawy w kierunku chóru muzycznego

    Recto odbitki: sucha pieczęć „JAN BUŁHAK WILNO”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012705”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków Kościół św. Krzyża foto J ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading