Album

  • Chrzcielnica

    Odbitka lub reprodukcja wykonana przez Stanisława Kolowcę. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001683”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Gilowice (pow. żywiecki). / koś ...
  • Widok od południa

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002429. Recto odbitki: adnotacja z negatywu [w lustrzanym odbiciu] „3290”. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Inowłódź. Ruiny kościoła”, ...
  • Portal wejściowy, głowica

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 005378”, „Tum fragment portalu”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading