Album

  • Rzeźbiony wspornik gzymsu stall według rysunku Aleksandra Augustynowicza

    Reprodukcja rysunku. Zdjęcie wycięte z odbitki z tej samej kliszy co sygn. OTPK20 Lwów V.1.3. 25. Na jednym kartonie z sygn. OTPK20 Lwów V.1.3. 026. Na kartonie verso naklejona fiszka ZHS UJ Archi ...
  • Monstrancja

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001572, IHSUJ P 001575, IHSUJ P 001576. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001577”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD H ...
  • Ambona w kształcie paszczy wieloryba

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001423”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Duszniki / DUSZNIKI”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading