Album

  • Poliptyk Mistrza Ołtarza z Gościeszowic, kwatera Ukrzyżowanie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002899”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kalisz / Ś. Józef”. ...
  • Prospekt organowy

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013396”; naklejona kartka liniowana z adnotacją na maszynie „Prospekt barokowy. Organy przebudowane / na system pneumatyczny przez A Żebrow ...
  • Kamienica Czeczotki, tylna oficyna (niezachowana), dekoracja rzeźbiarska obramowań okiennych

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „21.”. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011410”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „Kraków / ul. św. Anny 2 / Dom”, „N 21 / O ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading