Album

  • Widok od płn. zach.

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000487”, „Prof. Sz.”, „Bochnia – 23038 – CB.I / m. pow. / woj. krakowskie / Kościół / fot. Poddębski – ...
  • Ołtarz główny, awersy skrzydeł

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002211, IHSUJ P 002212. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „Grywałd / tryptyk”, „132”, [sygn.] „IHSUJ P 002210”. Publ.: Zabytki sztuki w ...
  • Pasyjka

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 002475, IHSUJ P 002476. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002477”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading