Album

  • Ołtarz główny

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006689, IHSUJ P 006690. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006691”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
  • Kaptur kapy

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 018235”, „Tarnopol / Dominikanie / Kaptur kapy”. ...
  • Ornat Kmity, mężczyzna z herbem Szreniawa

    Recto odbitki: adnotacja z negatywu „66. i. Herb Piotra Kmity (z ornatu Kmity).”. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; adnotacje ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading