Album

  • Welum

    Odbitka z tej samej kliszy co sygn. IHSUJ P 000691. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 000690”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIEL ...
  • Ołtarz boczny fundacji Wojciecha Chmieleckiego i Macieja Bielawskiego, pole środkowe

    Verso odbitki: pieczęć „POLSKA AKADEMIA NAUK / INSTYTUT SZTUKI / PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA / Nr inw. neg. ... / Fot. repr. ... Rok … / PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / LES DROITS D'AUTEURS RESERVÉS ...
  • Ołtarz główny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014918”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Leonar / 1819”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading