Album

  • Widok zabudowań klasztornych

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 002592”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Jarosław / Klasztor (Koszary)”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTET ...
  • Portret Anieli z Ledóchowskich Sanguszkowej (zm. 1823)

    Verso odbitki: pieczęć „Z / HS / UNIW. / JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem:[sygn.] „IHSUJ P 018082”, [dwukrotnie] „Sławuta”, „36,”. ...
  • Konfesja św. Jana Kantego, personifikacja wydziału filozoficznego

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012515”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „20854/1473”, „Kraków kościół św. Anny fot. A. Bochnak”, „Mauzoleum ś. Jana Kante ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading