Album

  • Mur średniowieczny i baszta czworoboczna

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 001120 . Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001119”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU J ...
  • Widok wnętrza w kierunku ołtarza głównego

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009750. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 009751”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Ambona

Wszystkie zdjęcia
X
Loading