Album

  • Krzyż apostolski (Zacheuszek)

    Recto kartonu: adnotacje ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 005085”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „18”, „Lublin / freski / z 1418 roku / w Kaplicy Zamkowej”, „[...]l. Stud. / [...]ańsk ...
  • Fasada, fragment

    Recto kartonu: adnotacja atramentem „Rogów / Dwór”; adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007602”. Verso kartonu: pieczęć „Z HS UNIW. JAGIELL.”; adnotacja ołówkiem „26”; naklejon ...
  • Widok od północy

    Recto odbitki: retusz. Recto kartonu: pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEZDZIECKICH / (Ze zbiorów Prof. Józefa Łepkowskiego)”; adnotacja atramentem „8 Lipca 1869 r. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading