Album

  • Wykusz północny

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 001231”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „200”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWU ...
  • Portret popiersiowy cara Aleksandra III Romanowa

    Recto kartonu: druk „MICHEL GREIM / MG / KAMENETZ PODOL.”; adnotacja ołówkiem „Portret naturalnej wielkości malował Jan Greim znajduje się Sądzie Okr. w Kamieńcu”. Verso kartonu: druk [ ...
  • Widok wnętrza nawy bocznej

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014125”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Mogiła (pow. krakowski) Kościół klasztorny – nawa boczna fot. E. Kozłowska 1949.”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading