Album

  • Kobyłka, kościół św. Trójcy

    Verso odbitki: pieczęć „OSSOLINEUM”; adnotacja długopisem „III / 180/6756”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 003559”, „2”, „siatka / raster 48”, „106%”, „240”, „ ...
  • Matka Boska z Dzieciątkiem z Waganowic

    Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „WAGANOWICE?”, [sygn.] „IHSUJ P 009530”. ...
  • Figury zakonników reguły augustiańskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 017422, IHSUJ P 017423. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017421”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading