Album

  • Ołtarz główny, Św. Anna Samotrzeć

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 007780. Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007779”. ...
  • Fragment

    Verso odbitki: adnotacja długopisem „J. L.”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 007339”, „Puławy / fot. Cisowski [!] / 1970”. ...
  • Ołtarz mariacki, awers lewego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Hołdu Trzech Króli (figury)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013061. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013061”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / 1820”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading