Album

  • Portal główny

    Recto tektury: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 000181”, „9”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wyp ...
  • Ołtarz mariacki, Zaśnięcie Marii, apostoł

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012981”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / fot. Muzeum / Przemysłowe / Smoleńsk”. ...
  • Ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego, krucyfiks, stopy Chrystusa

    Verso odbitki: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 011699”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading