Album

  • Sarkofag Jerzego Wilhelma, fragment

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 004550”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Legnica / sarkofag / Jerzego Wilhelma”. ...
  • Wnętrze

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006238. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 006239”. Verso tektury: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JA ...
  • Wymiar Ołtarza głównego w kościele N. P. Maryi w Krakowie

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 012744”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „/ 30 IV [?]”, „J.R. 1797 [?]”. ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading