Album

  • Wnętrze skarbca katedry krakowskiej

    Recto kartonu: druk „Malował S. Świerzyński. Naśladownictwo zastrzega się. Fotogr. A. Szubert / SKARBIEC KATEDRY NA WAWELU.”; pieczęć „GABINET ARCHEOL. UNIW. JAGIELL. / KOLLEKCYA / PRZEZD ...
  • Kapitel (detal)

    Verso odbitki: adnotacje atramentem: „strona wschodnia”, [przekreślona] „prawy”; adnotacje ołówkiem: „Kraków, Sukiennice / fot. A. Broż / 1960”, [sygn.] „IHSUJ P 015131”. ...
  • Widok fasady, widok od południowego zachodu

    Recto kartonu: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 014678”. Verso kartonu: naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM FOTOGRAFICZNE” wypełniona n ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading