Album

  • Kielich fundacji Konrada Mazowieckiego, fragment stopy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 006398. Na jednym kartonie z sygn. IHSUJ P 006940. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006939”, „IHSUJ P 006940”. Verso karton ...
  • Kruchta, dekoracja stiukowa na sklepieniu

    Verso odbitki: nadrukowane rubryki (pocztówka); pieczęć „Kościół Św. Piotra i Pawła / w WILNIE. / Egliss [!] de S-nts Pierre et Paul / á [!] Wilno (POLOGNE)”; et Ppiec”z / ęć / ZHS UN ...
  • Poliptyk św. Jana Jałmużnika, kwatera, ofiara wdowy

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015477. Verso odbitki: pieczęć „Institut für / Deutsche Ostarbeit / KUNSTGESCHICHTE.”. Recto kartonu: adnotacje ołówkiem: „Scherb”, [sygn.] ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading