Album

  • Apsyda i wieża zachodnia

    Recto odbitki: retusz. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 007172”. Verso tektury: adnotacje ołówkiem: „7 [...]”, „Wł. Gumuła”; naklejona etykieta „INSTYTUT HISTORII ...
  • Hołd Trzech Króli

    Recto odbitki: retusz. Verso odbitki: pieczęć „Zakł. Hist. Sztuki U.J. / fot. WŁ. GUMUŁA”; adnotacja kredką „278”; adnotacje ołówkiem: [sygn.] „IHSUJ P 006047”, „wyp. J. Szablows ...
  • Chałupy

    Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 017753”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „8”; naklejona etykieta „ZAKŁAD HISTORII SZTUKI / UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO / ARCHIWUM ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading