Album

  • Wnętrze, ściana południowa nawy i portal do kaplicy Matki Boskiej Łaskawej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 009400. Verso odbitki: adnotacje ołówkiem: „UCHANIE”, [sygn.] „IHSUJ P 009401”, „BN”. ...
  • Widok od północy

    Verso odbitki: pieczęć „WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW / W KRAKOWIE” wypełniona atramentem: [Nr fotografii/pomiaru] „16959”, [Nr neg.] „6655”, [Zdejmował] „Chrzanowski”, [Data z ...
  • Ukrzyżowanie

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 015330 i IHSUJ P 015331. Verso odbitki: pieczęć „KOLOWCA STANISŁAW / ART. FOTOGRAF / Kraków, ul. Smoleńsk 9 / Seria... No... / Wszelkie prawa aut ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading