Album

  • Kościół św. Maurycego

    Recto odbitki: adnotacja atramentem „27.IV.48”. Recto tektury: adnotacje ołówkiem: „Wrocław, kościół św. Maurycego”, [sygn.] „IHSUJ P 010749”. ...
  • Ołtarz mariacki, rewers prawego ruchomego skrzydła ołtarzowego, kwatera ze sceną Zdjęcia z krzyża (niewiasta)

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013251. Recto tektury: adnotacja ołówkiem [sygn.] „IHSUJ P 013252”. Verso tektury: adnotacja ołówkiem „Kraków / 1738”. Publ.: T. Szydłowsk ...
  • Biczowanie św. Katarzyny Aleksandryjskiej

    Odbitka z tego samego negatywu co sygn. IHSUJ P 013524. Recto kartonu: druk: „Fotografował J. KRIEGER w Krakowie.”, „Naśladownictwo zastrzega się.”; pieczęć „APARAT HISTORYI SZTUKI / UN ...
Wszystkie zdjęcia
X
Loading